Naar de homepage
Ga naar homepage

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico.
Personal Coaching wordt niet vergoed door de verzekeraar. De kosten hiervoor bedragen 60 euro voor een zitting van 45 minuten.

Indien u uw behandeling vergoed wil krijgen via uw zorgverzekeraar dan is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief moet staan:

 • Dat het een verwijzing is voor de gespecialiseerde GGZ.
 • De AGB-praktijkcode en AGB-zorgverlenerscode van de huisarts.
 • De datum van de verwijzing.
 • DSM-stoornis of het vermoeden daarvan.
 • Uw naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer.
 • Zorgverzekeraar en polisnummer.
 • Handtekening van de huisarts en stempel.


Contracten

Met de volgende verzekeraars heb ik een contract afgesloten:

Sommige verzekeraars hanteren een limiet met betrekking tot het totaal aantal uren per therapeut per jaar.


Wachttijden

 • Ik hanteer geen wachtlijst. Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe behandelingen (1 februari 2021).
 • Aanmeldingswachttijd: is de wachttijd vanaf het moment dat cliënt contact opneemt en de datum dat de intake plaatsvindt.
  Maximaal vier weken.
 • Behandelingswachttijd: is de wachttijd vanaf de intake tot aan de start van de behandeling.
  Maximaal vier weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Binnen vier weken krijgt u een intakegesprek en binnen tien weken vanaf de intake start de behandeling.

Ga naar problematiek
Ga naar tarieven
Ga naar lidmaatschappen
Ga naar klachtenregeling
background